Dr Chan Gunn
er grunnleggar og president av ”The Institute for the Study and Treatment of Pain” (iSTOP) i Vancouver, Canada. Legeutdanning: Peterhouse, Cambridge, UK (1950).

Dr Gunn er ein pioner innan smertebehandling, og han utvikla metoden kalla Intramuskulær stimulering (IMS) for å behandle neuropatiske smerter. I 2001 mottok dr Gunn utmerkelsen Order of British Columbia og i 2002 Order of Canada, for sitt bidrag innan feltet for å forstå smerte. Dette er den høgste utmerkelsen ein kan få i Canada. I 2007 mottok han ”Companion of the Guild of Cambridge Benefactors” og vart valgt inn i fellesskapet Royal College of Physicians. Dr Gunn er klinisk professor ved Universitetet i Washington, Seattle, og har forelest internasjonalt om si tilnærming til behandling av smerte.