Fysioterapi
Fysioterapi er en egen vitenskap knyttet til det medisinske fagfeltet. Sentralt i faget står bevegelse og tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Fysioterapi innebærer forebygging, undersøkelse og behandling som omfatter blant annet manuelle teknikker og øvelser. Ein fysioterapeut har også kompetanse på å tilrettelegge trening ved skade, funksjonsnedsettelse, overbelastning med meir.
Fysioterapeuten har kunnskap om muskel- og skjelettplager, i tillegg til nevrologiske skader/sykdommer, systemiske sykdommer (som blant annet reumatisme), hjertesykdommer, lungesykdommer og livsstilsykdommer. Autorisasjon for fysioterapeuter oppnås etter fire års høyskoleutdanning (bachelorgrad og turnustjeneste).
Les mer om fysioterapi på: www.fysio.no og www.fysioterapeuten.no.


IMS (intramuskulær stimulering)
Ved IMS-behandling brukar ein akupunkturnåler for å behandle smerte og løyse opp stram/overbelasta muskulatur. IMS som sjølvstendig undersøkelses- og behandlingsmetode vart utvikla av legen Chan Gunn.

Korleis:
Målet for behandlinga er å gi avspenning til forkorta muskulatur som presser på og irriterer nerven. Overfølsomme områder kan bli desensitivert og det konstante draget frå kort muskulatur kan bli redusert. Behandlinga er basert på vestleg, medisinsk undersøkelse og diagnose.

Kva:
Smerter i rygg, nakke, hofte, lår, kne, legg, fot, skulder, arm og hand, samt hodepine, er døme på tilstandar ein behandlar med IMS. Behandlinga er effektiv ved triggerpunkt/myofasciell smerte og tendinopati (”senebetennelse”) og muskelkramper. IMS kan også nyttast for å restituere muskulatur etter trening.
Ved IMS forventar ein rask effekt og vi behandlar både akutte og kroniske plager. Vanleg behandlingsfrekvens er 1g/veke. Les mer på www.istop.org.